Sikkerhetskrav til smokker

Tittel

(Utkast) Kommmisjonens gjennomføringsbeslutning om samsvar med den europeiske standard 1400-A1 for smokker for babyer og små barn med det generelle sikkerhetskrav i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF og offentligjøring av referensene til disse standarder i Den Europeiske Unions Tidende

(Draft) Commission Implementing Decision on the compliance of European standard EN 1400+A1 for soothers for babies and young children with the general safety requirement of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and publication of the reference of that standard in the Official Journal of the European Union

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 27.03.2014

Nærmere omtale

Red. anm.: Utkastet er foreløpig ikke tilgjengelig på Kommisjonens nettsider.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.03.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet