Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud: utfyllende bestemmelser om prosedyrer

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 ved å fastsette detaljerte bestemmelser for fremgangsmåten nevnt i kapittel II i nevnte forordning og oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EC) No 2111/2005 of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules in respect of the procedures referred to in Chapter II of that Regulation and repealing Commission Regulation (EC) No 473/2006

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 28.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 26.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 28.9.2022)

Luftfart – luftfartsselskaber, der er omfattet af driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i EU

I henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005 skal Kommissionen fastsætte detaljerede regler for ajourføring af listen over luftfartsselskaber, der er omfattet af driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i EU.

Dette initiativ har til formål at fastsætte reglerne for ikke-kommercielle flyvninger af de luftfartsselskaber, der har driftsforbud, og betingelserne for Kommissionens udøvelse af retten til forsvar.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 28 september 2022 - 26 oktober 2022

Udkast til delegeret forordning - Ares(2022)6685958

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
28.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet