Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til miljøvern