Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om tap og gjenvinning av kontroll