Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser