Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser