Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/79/EF av 13. juli 2009 om fastholdselsesinnretninger for passasjerer på motorsykkel med to hjul (kodifisering)

Directive 2009/79/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles (Codified version)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.9.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.10.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har besluttet at senest etter hver tiende endring av et direktiv, skal dette kodifiseres for at det skal være lettere å lese og enklere å bruke.

Direktiv 2009/79/EF innebærer en kodifisering av direktiv 93/32/EØF av 14. juni 1993 om holdeinnretninger for passasjerer på to-hjulede motorsykler med endringsdirektiver. Direktivet endrer ikke innholdet i direktivene som kodifiseres, men er kun en sammenskriving.

Kodifiseringen medfører at artiklene har blitt nummerert på nytt.

Direktiv 2009/79/EF blir et særdirektiv til typegodkjenningsdirektiv 2002/24/EF. Dette innebærer at bestemmelser i direktiv 2002/24/EF som omhandler systemer, komponenter og separate tekniske enheter til kjøretøyet kommer til anvendelse i dette direktivet.

Sammenligningstabell
Direktiv 93/32/EØF og Direktiv 2009/79/EF
Red. anm.: se tabell i EØS-notatet (bruk lenken over)

Vurdering
Kjøretøyforskriften §§ 18-4 til 18-6 ble endret for å implementere direktiv 2009/79/EF.

Status
Direktiv 2009/79/EF ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 13. juli 2009.

Endringene trådte i kraft i EU den 1. januar 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2006
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.07.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 76-82
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.09.2010
Anvendes fra i Norge
15.09.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0079
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro