Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering)