Sirene-håndboken for utveksling av Schengen-relevante opplysninger: endringsbestemmelser