Sirene-manualen for Schengen-informasjonssystemet (SIS II): endringsbestemmelser