Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip: endringsbestemmelser