Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (10. versjon)

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over gjenvinningssanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013

(In preparation) Commission Implementing Decision amending Implementing Decision (EU) 2016/2323 establishing the European List of ship recycling facilities pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 19.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 17.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 19.9.2022)

Skibsophugning – europæisk liste over skibsophugningsanlæg (10. ajourføring)

Ejere af skibe, der fører et EU-lands flag, er juridisk forpligtet til at få dem ophugget (når de er udtjente) på godkendte anlæg, der lever op til EU's sundheds- og miljøstandarder. Med dette initiativ opdateres listen over godkendte ophugningsanlæg.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 19 september 2022 - 17 oktober 2022

Udkast til gennemførelsesafgørelse - Ares(2022)6449939

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
19.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet