Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland