Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2022