Skolegang for barn av vandrearbeidere

Tittel

Rådsdirektiv 77/486/EØF av 25. juli 1977 om skolegang for barn av vandrearbeidere

Council Directive 77/486/EEC of 25 July 1977 on the education of the children of migrant workers

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

I resolusjon av 21. januar 1974 om et sosialt handlingsprogram har Rådet blant sine prioriterte tiltak fremhevet tiltak med sikte på å bedre vilkårene for arbeidstakernes frie bevegelighet, særlig i forbindelse med mottakelsen og undervisningen av deres barn.

For at disse barna skal kunne integreres i vertsstatens skolemiljø og utdanningssystem, er det viktig at de får mulighet til passende undervisning, også i vertsstatens språk.

Det er også viktig at vertsstatene, i samarbeid med barnas hjemstat, treffer de nødvendige tiltak for å fremme undervisningen i morsmålet og hjemstatens kultur, hovedsakelig med sikte på å gjøre eventuell reintegrasjon i hjemstaten lettere.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.07.1977
Gjennomføringsfrist i EU
02.08.1981
Anvendelsesdato i EU
02.08.1981

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet