SMB-definisjon

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av mikroforetak og små og mellomstore bedrifter

Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises

Siste nytt

Høring om mulig revisjon av rekommandsjonen igangsatt av Kommisjonen 6.2.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høring 6.2.-6.5.2018 om mulig revisjon av rekommandsjonen)

The SME definition as provided in Recommendation 2003/361/EC is the structural tool to identify enterprises that are confronted with market failures and particular challenges due to their size, and therefore are allowed to receive preferential treatment in public support.

It is a widely used tool in EU policies such as competition (state aid), structural funds, research and innovation (Horizon 2020). Moreover, the SME definition is relevant for some European administrative exemptions and reduced fees, such as for Regulation on registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH).

The Commission is currently preparing for an evaluation and possible revision of some aspects of the SME definition. This public consultation is part of this process and will allow any interested actor to provide feedback on the evaluation and impact assessment of the SME definition.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.05.2003
Anvendelsesdato i EU
06.05.2003
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet