Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014 av 3. juni 2014 om forlengelse av overgangsperiodene knyttet til egenkapitalkrav for eksponering til sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og forordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) No 591/2014 of 3 June 2014 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties in Regulation (EU) No 575/2013 and Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council - regarding EMIR and CRR

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.05.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir overgangsregler for oppgjørssentraler som foreløpig ikke er godkjent etter forordning 648/2012 slik at disse frem til 15. desember 2014 kan behandles som godkjente ved beregning av kapitaldekning.

Vurdering
Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

En overgangsregel tilsvarende den som følger av Kommisjonsforordningen er innført i kapitalkravforskriften § 49-2 trettende ledd:

(13) Frem til 15. desember 2014 kan alle sentrale motparter behandles som kvalifiserte sentrale motparter etter denne forskrifts bestemmelser.

Status
Forordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.05.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.06.2014
Anvendelsesdato i EU
05.06.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet