Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 530/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til regulatoriske teknisk standarder som definerer nærmere betydelig eksponering og grenser for bruk interne metoder for spesifikk risiko i handelsporteføljen

Commission Delegated Regulation (EU) No 530/2014 of 12 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards further defining material exposures and thresholds for internal approaches to specific risk in the trading book

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.11.2014)

Den tekniske standarden definerer kriterier for å vurdere når spesifikk risiko ved gjeldsinstrumenter er vesentlig og når tilsynsmyndigheten skal oppfordre til bruk av internmodell for markedsrisiko. Institusjonens eksponering skal anses som betydelig dersom absoluttverdien av lange og korte posisjoner i gjeldsinstrumenter overstiger € 1 mrd. (NOK 8,38 mrd.), samt dersom institusjonens portefølje består av mer enn 100 motparter hvor posisjonene overstiger € 2,5 mill. (MNOK 20,96).

Vurdering
Standarden gjelder for banker som allerede har intern modell for markedsrisiko. Standarden anses å ha begrenset betydning for norske institusjoner, og at det ikke er særskilte forhold knyttet til innlemmelse av standarden i EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Omtale av standarden på Europalov.no er tilgjengelig her:

http://europalov.no/node/7404

Status
Kommisjonsdelegert forordning ble publisert i Official Journal 20. mai 2014, og trådte i kraft 20 dager senere.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2014
Anvendelsesdato i EU
09.06.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet