Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 av 4. juni 2014 om gjennomføringsmessige tekniske standarder vedrørende formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige offentliggjøringsdato for de opplysninger som skal meddeles av de kompetente myndigheter i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) No 650/2014 of 4 June 2014 laying down implementing technical standards with regard to the format, structure, contents list and annual publication date of the information to be disclosed by competent authorities in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2014)

Teknisk standard vedrørende formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige offentliggjøringsdato for de opplysninger som skal meddeles av de kompetente myndigheter i overenstemmelse med kredittinstitusjonsdirektivet.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabelt.

Finanstilsynet publiserer allerede i dag tilsvarende opplysninger iht. det forrige generasjon kredittinstitusjonsdirektiv om gjennomføring av reguleringen og anvendelse av nasjonalt valg.

Status
Avhenger av gjennomføringen av forordningen om de europeiske tilsynsmyndighetene (1093/2010/EF)

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.06.2014
Anvendelsesdato i EU
15.07.2014
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet