Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: ajourføring 2019 av konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer