Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: ajourføring 2021 av konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer