Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer