Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: ekvivalens av Serbia og Sør-Korea ved behandling av eksponeringer