Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapportering