Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital