Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering