Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner