Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser til hovedindeks og godkjente børser