Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser