Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser