Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene