Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering