Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter