Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om verdipapirisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer