Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser