Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen