Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder