Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende gjennomføringsbestemmelser