Sortskjennetegn for nye plantesorter av jordbruksvekster