Sortskjennetegn og krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter