Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser