Standardformat for samsvarserklæring for jernbanekjøretøy