Standardisering innen sektorene informasjonsteknologi og telekommunikasjon