Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner