Standardiserte regler for klimakvoteregisteret: endringsbestemmelser