Statistikk om balanse mellom hjem og arbeid i 2018