Statistikk om betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og investering i og fra utlandet