Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): unntak for innrapportering