Statistikk om godstrafikk på vei (endringsbestemmelser)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 202/2010 av 10. mars 2010 som endrer forordning (EF) nr. 6/2003 om formidling av statistikker om godstrafikk på vei

Commission Regulation (EU) No 202/2010 of 10 March 2010 amending Regulation (EC) No 6/2003 concerning the dissemination of statistics on the carriage of goods by road

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Det er hensigtsmæssigt i så vidt omfang som muligt at udnytte de statistiske data om vejgodstrafikken, der er henvist til i forordning (EF) nr. 1172/98, idet fortroligheden af de enkelte dataposter dog skal respekteres.

(2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 833/2007 om udløbet af den i Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 om statistisk registrering af vejgodstrafikken fastsatte overgangsperiode tilvejebringes detaljerede data om oprindelsessted og bestemmelsessted for både national og international vejgodstrafik.

(3) Det er nødvendigt, at nationale og internationale data om oprindelsessted og bestemmelsessted stilles til rådighed for medlemsstaterne for at sikre fuld statistisk dækning af vejgodstrafikken på nationalt plan.

(4) Forskere og videnskabelige kredse i almindelighed bør til videnskabelige formål have adgang til de data, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 om statistisk registrering af vejgodstrafikken indberettes til Kommissionen (Eurostat), i overensstemmelse med princippet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker.

(5) Kommissionens forordning (EF) nr. 6/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.03.2010
Anvendelsesdato i EU
31.03.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 441-445
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0202
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro