Statistikk om godstrafikk på vei (endringsbestemmelser)