Statistikk om harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser