Statistikk om informasjonssamfunnet for 2017: gjennomføringsbestemmelser